Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Συνάντηση για την διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής Λιμνοδεξαμενής στην περιοχή Ασκύφου

 

Την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με θέμα την δυνατότητα κατασκευής Λιμνοδεξαμενής στην περιοχή Ασκύφου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Προκαταρτικής Γεωφυσικής Έρευνας για την διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής Λιμνοδεξαμενής στην περιοχή Ασκύφου, τα οποία κρίθηκαν ενθαρρυντικά.

Η γεωφυσική έρευνα εκπονήθηκε από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με τον ΟΑΚ ΑΕ, που εκπόνησε τις υπόλοιπες μελέτες. Για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους, αλλά και για να εκτιμηθούν όλα τα πιθανά γεωτεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, προτάθηκαν επιπλέον ερευνητικές εργασίες (γεωτρητική έρευνα, επιτόπου και εργαστηριακές δοκιμές). Το Πολυτεχνείο Κρήτης εκπροσώπησε ο κύριος Στειακάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012