Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Βήματα - Πρακτικές Οδηγίες - Παραδείγματα

H Ένωση Ξενοδόχων Νομού Χανιών και το Επιμελητήριο Χανίων, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος διοργάνωσε εκπαιδευτική εσπερίδα με θέμα «Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Βήματα - Πρακτικές Οδηγίες- Παραδείγματα» την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016, 16.30-20.30, στο Επιμελητήριο Χανίων.

Το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας "neΖΕΗ – Νearly Zero Energy Hotels" που υλοποιείται σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες υπό το συντονισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO.

Η ενεργειακή αναβάθμιση σε Ξενοδοχείο σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη στην επιχείρηση όπως μείωση λειτουργικού κόστους, μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και δυνατότητα πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και σύνδεση της με πράσινες αξίες, πρόσβαση σε ένα δυναμικό τμήμα της αγοράς, αυτό των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων τουριστών, αύξηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και επίτευξη στόχων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012