Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ελληνικές διακρίσεις προγραμμάτων LIFE 2015 - Συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα ACEPT-AIR


Tα καλύτερα 25 έργα LIFE Εnvironment/Information που ολοκληρώθηκαν το 2015 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον βραβεύθηκαν πρόσφατα σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και 4 σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν από ελληνικούς φορείς: ACEPT-AIR, SOL-BRINE, ENERGY-WASTE και ELINA. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στα πιο αποτελεσματικά και καινοτόμα έργα LIFE, στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία, αν εφαρμοστούν ευρέως μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, προωθώντας ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη και παρέχοντας σημαντικά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο έργο ACEPT-AIR - Development of A Cost Efficient Policy Tool for reduction of Particulate Matter in AIR το οποίο υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Είχε διάρκεια τέσσερα χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό 1.750.040 ευρώ. Στο έργο συμμετείχαν εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ακόμη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η AXON Περιβαλλοντική Ε.Π.Ε. . Στόχος του έργου ήταν να παρέχει στην πολιτεία τα κατάλληλα μέσα για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων ΑΣ2.5 και ΑΣ10 με τη χρήση ενός εργαλείου άσκησης πολιτικής, το οποίο αποτελεί και την καινοτομία του έργου. Ειδικότερα, μέσω του ACEPT-AIR επιτυγχάνεται η ποσοτική αξιολόγηση των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται για κάθε πηγή εκπομπών χωριστά, δίνοντας τη δυνατότητα προγραμματισμού νέων μέτρων ελέγχου από τους φορείς λήψης αποφάσεων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012