Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ανοικτή Συνάντηση Γνωριμίας με την Περιβαλλοντική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης | 5/12/2018 | Πολυτεχνειούπολη

Μέλη της Περιβαλλοντικής Ομάδας

Από την πρώτη δράση της ομάδας "Ημέρα Καθαριότητας Πολυτεχνείου Κρήτης 2018"

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης σας προσκαλεί την Τετάρτη 5/12/2018 και ώρες 13.00-15.00 στην πρώτη Ανοικτή Συνάντηση Γνωριμίας, στον Α' όροφο του Γλωσσικού Κέντρου, στην Πολυτεχνειούπολη. Η ομάδα θα συζητήσει, θα θέσει στόχους και θα δώσει  απλές συμβουλές για την προστασία του  περιβάλλοντος!

Για την καλύτερη οργάνωση της γνωριμίας με την ομάδα παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Λίγα λόγια για την Περιβαλλοντική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης:
Είναι εθελοντική. Οι δραστηριότητες της ομάδας αφορούν δράσεις εντός της Πολυτεχνειούπολης, όπως π.χ. καθαρισμοί χώρων από απορρίμματα, καθαρισμός τοίχων, δράσεις ανακύκλωσης, δενδροφυτεύσεις και άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα όπως ομιλίες, προβολή ταινιών, δημιουργίες (εξωραϊσμός χώρων). H Περιβαλλοντική Ομάδα δρα και εκτός Πολυτεχνειούπολης με σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος δράσεις σε παραλίες, πάρκα, σχολεία κ.α. Διοργανώνει εκδρομές ή βόλτες στη φύση και συνεργάζεται με άλλες ομάδες με κεντρικό άξονα την προστασία του περιβάλλοντος.

e-mail: environmentalgrouptuc<στο>gmail.com 
Facebook: Περιβαλλοντική Ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012