Έχουμε σχεδιάσει μία σειρά από δράσεις που στοχεύουν καταρχάς στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο στόχος που έχουμε θέσει είναι να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας κατά 20%. 

Τα χρήματα που θα εξοικονομούνται (φέτος, το 20% αντιστοιχεί σε 150,000 €) θα επιστρέφονται πίσω στις Σχολές ως κονδύλια που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες τους προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και γενικότερα της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012