Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Το JournalTOCs είναι μια υπηρεσία αφύπνισης με τους πίνακες περιεχομένων από επιστημονικά περιοδικά διαφόρων εκδοτών και διατίθεται δωρεάν. Η κάλυψη είναι διεθνής και περιλαμβάνει τους πίνακες περιεχομένων πάνω από 20.000 περιοδικών από περισσότερους των 1.200 διαφορετικών εκδοτών (π.χ. Elsevier, Springer, IEEE, Wiley, κ.α.). 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012