Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

JournalTOCs is a freeley available current awareness service, containing the latest table of contents of over 20.000 scientific journals. Coverage is international, and includes journals from over 1.200 different publishers, including Elsevier, Springer, IEEE, Wiley, e.tc.).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012