Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η μείωση της κατανάλωσης, η βέλτιστη χρήση και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν στοιχήματα για το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία σκοπεύει να κερδίσει στο προσεχές μέλλον.

Θέτουμε ψηλούς στόχους και εργαζόμαστε σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012