Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το κτηριακό κέλυφος αποτελεί την καθοριστικότερη παράμετρο για τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους ενός κτηρίου, εφόσον διαχωρίζει το εσωτερικό από το εξωτερικό περιβάλλον του κτηρίου. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε κτήρια ζεστού κλίματος υποδεικνύουν ότι τεχνικές που αφορούν στο κτηριακό κέλυφος, όπως μόνωση και εξωτερικοί πρόβολοι, μπορούν να επιφέρουν έως και 31% εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην Ελλάδα, έρευνες έχουν δείξει ότι με απλές επεμβάσεις στο κτήριο όπως μόνωση των δομικών στοιχείων, μικρή διείσδυση αέρα και εξωτερικά σκίαστρα, οι καταναλώσεις ενέργειας για ψύξη μειώνονται κατά 20-40%, 20% και 30% αντίστοιχα. Επίσης, το μικροκλίμα των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων καθορίζει τις συνθήκες θερμικής άνεσης και στα γειτονικά κτήρια. Συνακόλουθα, επηρεάζει θετικά ή αρνητικά όλες τις δραστηριότητες και τις συνθήκες διαβίωσης.

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, επιτροπή μελών ΔΕΠ θα μελετήσει την ενεργειακή κατάσταση των κτηρίων και θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση του που θα κινούνται στους ακόλουθους άξονες:

• Βελτίωση των συστημάτων σκίασης. Για παράδειγμα, το Κτήριο Επιστημών έχει ακριβώς την ίδια πρόσοψη
   σε βορρά και νότο. Η απουσία σκιάστρων δημιουργεί υπερθέρμανση στο νότιο τμήμα.
• Ενίσχυση μόνωσης οροφής, όπου αυτό απαιτείται.
• Τοποθέτηση φυτεμένων δωμάτων στην οροφή κτηρίων για ενίσχυση μόνωσης και βελτίωση του
   μικροκλίματος.
• Χρήση ψυχρών κυβόλιθων.
• Αύξηση φύτευσης δένδρων με ταυτόχρονο καθαρισμό της έκτασης από τα ξυλώδη απόβλητα, για
   ελαχιστοποίηση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες.
• Δημιουργία χώρων σκίασης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012