Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Oι Υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, έχουν σχεδιάσει ένα σύστημα παρακολούθησης και ενεργειακής καταγραφής σε επίπεδο Πολυτεχνειούπολης. Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Το εν λόγω σύστημα βοηθάει στην λεπτομερή καταγραφή της οποιασδήποτε ενεργειακής σπατάλης και  αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των κτηρίων και των συστημάτων υποστήριξης από την Τεχνική Υπηρεσία.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της πρόβλεψης της ενεργειακής ζήτησης και της κάλυψης με εναλλακτικές τεχνικές (demand side management).

Δείτε παρακάτω:

Τρέχουσα κατανάλωση συνόλου Πολυτεχνειούπολης και ανά ομάδα κτιρίων

Οι τιμές υπολογίζονται ανά περίπου 4 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε περιδικά ανανέωση της σελίδας για να δείτε τις νεότερες τιμές.

Η τρέχουσα σελίδα δημιουργήθηκε με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα January 25 2022 00:32:17

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012