Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διαχείριση Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η τελευταία συλλογή των εργαστηριακών επικίνδυνων αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιήθηκε κατά την 21/11/2012 από την εταιρία ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε, με την οποία έχει υπογραφεί σύμβαση από τις 4/07/2011 και λήγει στις 4/07/2013.

Συλλέχθηκαν συνολικά 1231Kg αποβλήτων τα οποία προωθήθηκαν για καταστροφή-ανακύκλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8/01/2013. Η ανάδοχος εταιρεία άφησε περίπου 70 δοχεία, 25 λίτρων, συλλογής υδατικών διαλυμάτων, τα οποία μοιράστηκαν σε όσα εργαστήρια χρειάστηκε για την κάλυψη των αναγκών τους. Υπάρχει επίσης ένα απόθεμα 10 δοχείων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των εργαστηρίων.

Έχει γίνει ήδη σχετική ανακοίνωση ώστε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον Τεχνικό Ασφάλειας του Ιδρύματος για την προμήθεια τέτοιων δοχείων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012