Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πράσινη Έρευνα

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

INFOIL: Προώθηση προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης: παραδείγματα ελαιολάδου,
LIFE+ Environment Policy & Governance,  Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαδάκης Γεώργιος, Διάρκεια: 1/1/2010 - 30/9/2013 

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στα Τμήματα Αποκομιδής της ΔΕΔΙΣΑ Χανίων,
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαδάκης Γεώργιος, Διάρκεια:  20/12/2010 - 31/7/2013 

Εκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών  
Επιστημονικός υπεύθυνος: Πουλιέζος Αναστάσιος, Διάρκεια: 14/12/2011 - 31/12/2013 

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης,
Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, Επιστημονικός υπεύθυνος: Γρηγορούδης Ευάγγελος, Διάρκεια: 1/10/2010 - 30/9/2013.

Βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας και επανάχρησης γεωργικών αποβλήτων σε Μεσογειακές χώρες 
LIFE+, Environment Policy & Governance WASTEREUSE, Επιστημονικός υπεύθυνος: Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Διάρκεια: 1/9/2011 - 31/8/2015 

Βιώσιμες στρατηγικές για τη βελτίωση υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών. Η περίπτωση Pistachia vera L.
LIFE+, Environment Policy & Governance AgroStrat- Επιστημονικός υπεύθυνος: Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Διάρκεια: 1/10/2012 - 30/9/2016 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

NATURAL EUROPE:Πολιτιστική κληρονομιά φυσικής ιστορίας και περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκές ψηφιακές βιβλιοθήκες για εκπαίδευση
COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME, Επιστημονικός υπεύθυνος: Χριστοδουλάκης Σταύρος, Διάρκεια: 1/10/2010 - 30/9/2013 

Συμμαχία φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών

LIFE+, Environment Policy & Governance, Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταυρακάκης Γεώργιος, Διάρκεια: 1/1/2010 - 30/6/2013 

BLASE Περιβαλλοντικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας με αισθητήρες οπισθοσκέδασης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ BLASE - Επιστημονικός υπεύθυνος: Μπλέτσας Άγγελος, Διάρκεια: 16/5/2012 - 16/9/2016 

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 


TRUST-EPC-SOUTH: Building TRUST in Energy Performance Contracting for tertiary sector energy efficiency and sustainable energy projects in Southern European Countries

Η2020, Επιστημονικός υπεύθυνος : Θεοχάρης Τσούτσος, Διάρκεια 2015-2018

CIVITAS Destinations : Demonstrate innovative measures for enhancing sustainable mobility in Europe’s touristic destinations
H2020, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοχάρης Τσούτσος, Διάρκεια 2016-2019

REScoop Plus : Harnessing power of European REScoops beyond RES production, Cooperatives mobilising EU Citizens to invest in Sustainable Energy
H2020, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοχάρης Τσούτσος, Διάρκεια  2016-2019 

KILL*SPILL—Integrated biotechnological solutions for combating marine oil spills,
FP7-KBBE, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλογεράκης Νικόλαος, Διάρκεια: 01/2013-12/2016
 
Human Exposure to Aerosols Contaminants in Modern Microenvironments, 
FP7-PEOPLE: HEXACOMM - Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λαζαρίδης Μιχάλης, Διάρκεια: 01/2013-12/2016

RecOil - Προώθηση ανακύκλωσης μαγειρικών ελαίων με στόχο τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ
INTELLIGENT ENERGY EUROPE, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσούτσος Θεοχάρης, Διάρκεια: 05/2012-05/2015  

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Νανοσύνθετα βιο-εμπνευσμένα υλικά για στερέωση δομικών υλικών [ΝΑΝΟΒΙΟΔΟΜΥΛ]
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», Επιστημονική υπεύθυνη: Μαραβελάκη Παγώνα, Διάρκεια: 7/1/2011 - 7/1/2014

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012