Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

EL SINGLE ARTICLE VIEW

8/11/2014: Ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίας 'Βραχοπτώσεων" που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Μηχανικ

 

8/11/2014: Ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίας 'Βραχοπτώσεων" που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής στην Αίγλη Ζαππείου