Απονομή Υποτροφιών

Υποτροφίες Ιδρύματος LIMMAT

Το Πολυτεχνείο Κρήτης υπέγραψε και εφέτος διμερή συμφωνία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Limmat Stiftung*, με έδρα τη Ζυρίχη της Ελβετίας (Rosenbühlstrasse 32, 8044 Zurich, Switzerland), ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι η προώθηση της εκπαιδευτικής αριστείας στον τομέα της μηχανικής.

Πιο συγκεκριμένα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Limmat Stiftung απένειμε Βραβεία Αριστείας στους τρεις πρώτους αριστούχους αποφοίτους από κάθε Σχολή Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου, καθώς επίσης και βραβεία αριστείας σε τρεις αριστούχους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ¨Περιβαλλοντική Μηχανική" της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιλέχθηκαν από την Κοσμητεία της Σχολής με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας, την επίδοσή τους στην έρευνα και την ποιότητα της μεταπτυχιακής εργασίας.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή των Βραβείων Αριστείας Limmat σε απόφοιτους προπτυχιακού επιπέδου είναι οι απόφοιτοι να είναι ελληνικής εθνικότητας και ιθαγένειας, να έχουν συγκεντρώσει τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου σε μία από τις 5 Σχολές τους, και να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία και ορίζεται στην ετήσια προκήρυξη.

Η επίδοση των τίτλων των βραβείων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης από εκπρόσωπο του Ιδρύματος Limmat.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή των Βραβείων Αριστείας Limmat σε απόφοιτους μεταπτυχιακού επιπέδου είναι οι απόφοιτοι να είναι ελληνικής εθνικότητας και ιθαγένειας και να έχουν ανακηρυχθεί κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Περιβαλλοντική Μηχανική" έως συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία ορίζεται στην ετήσια προκήρυξη.

Η επίδοση των τίτλων των βραβείων πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της τελετής απονομής μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης από εκπρόσωπο του Ιδρύματος Limmat.


* Το Κοινωφελές Ίδρυμα Limmat ιδρύθηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας στις 13 Μαρτίου 1972, και είναι αναγνωρισμένο ως μη κερδοσκοπική οργάνωση. Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται τόσο στην Ελβετία όσο και στο εξωτερικό, προσπαθώντας να τονώσει, να ενθαρρύνει και να στηρίξει πρωτοβουλίες που υπηρετούν το κοινό καλό.

Υποτροφίες Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος


Tο Παγκρήτιο Κληροδότημα προκηρύσσει (από το έτος 2016) πέντε (5) υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές για την εκπόνηση έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το χρηματικό ποσό για κάθε υποτροφία είναι 4000 δολάρια ΗΠΑ. Οι υποτροφίες απονέμονται σε τρείς φοιτητές που βρίσκονται στην αρχή του πρώτου έτους και σε δύο φοιτητές που βρίσκονται στην αρχή του δεύτερου έτους προγραμμάτων σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από τους Καθηγητές του Ιδρύματος που έχουν τιμηθεί με το Βραβείο Αριστείας την τελευταία τριετία. Οι υποτροφίες  χορηγούνται στους φοιτητές που επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως Σχολής. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επιστημονική πρωτοτυπία του έργου, την μεθοδολογία υλοποίησης, καθώς και την επιστημονική επάρκεια του υποψήφιου φοιτητή. 

Οι υποτροφίες απονέμονται από εκπροσώπους του Παγκρητίου Κληροδοτήματος κατά την Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων.

Έπαινοι Αριστείας & Επίδοσης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο της πάγιας τακτικής του να προσπαθεί να αναβαθμίζει συνεχώς το επίπεδο των παρεχομένων σπουδών και να προσφέρει στους φοιτητές του κίνητρα και επιβράβευση για καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, χορηγεί τους παρακάτω επαίνους Αριστείας και Επίδοσης:

α) Εύφημο μνεία σε αριστούχους αποφοίτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα 5 χρόνια με βαθμό από 8,5 και πάνω.

β) Βραβείο Αριστείας στον πρώτο αριστούχο σε βαθμολογία ανά έτος σπουδών από την κάθε Σχολή.

γ) Έπαινο Πρώτου Εισαχθέντα στους φοιτητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και εισήχθησαν στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η απονομή των παραπάνω βραβείων/επαίνων σε φοιτητές πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής διπλωμάτων Μηχανικού.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012