Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται η δυνατότητα στο…

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: έως και την Πέμπτη 23/03/2023

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα…

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να…

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να…

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να…

Διαβάστε περισσότερα

Το συνημμένο pdf αρχείο με τίτλο «Mobility in the United Kingdom – Q&A on visa requirements and other related matters» περιλαμβάνει τις οδηγίες της…

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνημμένο αρχείο, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των προκηρύξεων του Νοεμβρίου για την Κλασική Κινητικότητα και τον Όμιλο Κινητικότητας…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+, Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματική Ανακοίνωση IKY, Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης Προγράμματος Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση International Credit Mobility του προγράμματος Erasmus+ χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση καθώς και διδακ…

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012