Νέα - Σελίδα 14 από 14

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Στα συνημμένα έγγραφα θα δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προκαταρκτικών αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας ενημερώνω ότι αναφορικά με τις αιτήσεις για πραγματοποίηση κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές κατά το εαρινό…

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές / Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία / Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων σας για κινητικότητα μέσω Erasmus+ για διδασκαλία…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την αρχική αξιολόγηση των προκαταρκτικών σας αιτήσεων για τη συμμετοχή…

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+|Κινητικότητα για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε στο συνημμένο πίνακα την τελική κατάταξη φοιτητών και φοιτητριών ανά Σχολή για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το…

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές / Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία / Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Σας ενημερώνουμε ότι η…

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+|Κινητικότητα για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012