Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα - Σελίδα 20 από 20

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές / Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία / Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων σας για κινητικότητα μέσω Erasmus+ για διδασκαλία…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την αρχική αξιολόγηση των προκαταρκτικών σας αιτήσεων για τη συμμετοχή…

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+|Κινητικότητα για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε στο συνημμένο πίνακα την τελική κατάταξη φοιτητών και φοιτητριών ανά Σχολή για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το…

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές / Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία / Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Σας ενημερώνουμε ότι η…

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+|Κινητικότητα για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012