Νέα - Σελίδα 12 από 12

Δείτε στο συνημμένο πίνακα την τελική κατάταξη φοιτητών και φοιτητριών ανά Σχολή για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το…

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές / Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία / Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Σας ενημερώνουμε ότι η…

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+|Κινητικότητα για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012