Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να...

περισσότερα

Ακολουθεί συνημμένος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων επιλεγέντων φοιτητών για πρακτική άσκηση Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

περισσότερα

 

Οι φοιτητές του ΜΗΧΟΠ οι οποίοι αιτήθηκαν την μετακίνησή τους στο εξωτερικό για τρίμηνη πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+, έχουν αξιολογηθεί θετικά...

περισσότερα

 

Επισυνάπτονται οι αξιολογήσεις αιτήσεων φοιτητών Σχολών ΗΜΜΥ και ΜΗΠΕΡ για τρίμηνη πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό...

περισσότερα

 

Επισυνάπτεται η αξιολόγηση αιτήσεων φοιτητών Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για τρίμηνη πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά το...

περισσότερα

 

Επισυνάπτεται η αξιολόγηση αιτήσεων φοιτητών ΜΠΔ για τρίμηνη πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. ...

περισσότερα

Επισυνάπτεται η προκήρυξη που αφορά την κινητικότητα διδακτικού προσωπικού προς το University of Botswana μέσω της Διεθνούς Κινητικότητας,...

περισσότερα

 

 

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης αιτούντων φοιτητών ΠΚ (Β΄ Προκήρυξη), για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση κατά το...

περισσότερα

 

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης μετακινούμενων φοιτητών για σπουδές κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 στο πλαίσιο του Προγράμματος...

περισσότερα

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών του ΜΗΠΕΡ οι οποίοι είχαν αιτηθεί να μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές μέσω του Προγράμματος...

περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012