Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ), χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για…

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ), χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για…

Διαβάστε περισσότερα

    Το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ), χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για…

Διαβάστε περισσότερα

Applied Science University (ASU) in Jordan is a leading private university in Amman, which has rapidly risen to be one of the top universities in the…

Διαβάστε περισσότερα

   Το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ), χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για…

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση μέσω της ΚΛΑΣΙΚΗΣ Κινητικότητας  στο πλαίσιο του Σχεδίου: 2019-1-EL01-KA103-061175

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του…

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση μέσω της ΚΛΑΣΙΚΗΣ Κινητικότητας  στο πλαίσιο του Σχεδίου: 2020-1-EL01-KA103-077840

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του…

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης 2018-2020: Μια ανασκόπηση ή Πώς το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να στηρίξει μια στοχευμένη στρατηγική…

Διαβάστε περισσότερα

        Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility), δίδεται σε φοιτητές του Πολυτεχνείου…

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση παράτασης έως και 30/11/2021:

Φέτος, ταξιδεύουμε στην Ευρώπη για κινητικότητα Erasmus!                                    

Επιμορφωνόμαστ…

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012