Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+

 

Περισσότερα

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+

 

Περισσότερα

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+

 

Περισσότερα

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+

Περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να...

Περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το ...

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΙΛΟΥ...

Περισσότερα

Ακολουθεί η κατάταξη φοιτητών της Σχολής ΜΗΧΟΠ, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για πραγματοποίηση σπουδών...

Περισσότερα

Ακολουθεί η κατάταξη φοιτητών της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για πραγματοποίηση...

Περισσότερα

Ακολουθεί η κατάταξη φοιτητών της Σχολής ΗΜΜΥ, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για πραγματοποίηση σπουδών...

Περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012