Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές / Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία / Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων σας για κινητικότητα μέσω Erasmus+ για διδασκαλία...

περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την αρχική αξιολόγηση των προκαταρκτικών σας αιτήσεων για τη συμμετοχή...

περισσότερα

Erasmus+|Κινητικότητα για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016

περισσότερα

Δείτε στο συνημμένο πίνακα την τελική κατάταξη φοιτητών και φοιτητριών ανά Σχολή για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το...

περισσότερα

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές / Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία / Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Σας ενημερώνουμε ότι η...

περισσότερα

Erasmus+|Κινητικότητα για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015

περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012