Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υποβολή προκαταρκτικών αιτήσεων Erasmus+ 2016-2017

Erasmus+|Κινητικότητα για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017

ΣΠΟΥΔΕΣ: Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή προκαταρκτικών αιτήσεων για συμμετοχή φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ξεκινάει σήμερα Τρίτη 1 Μαρτίου και λήγει την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή προκαταρκτικών αιτήσεων για συμμετοχή φοιτητών για πρακτική στο πρόγραμμα Erasmus+ καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 έως και μέσα Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινάει σήμερα Τρίτη 1 Μαρτίου και λήγει την 31 Μαΐου 2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από φέτος αλλάζει η διαδικασία – η αίτηση για πρακτική θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από έγγραφο αποδοχής του φορέα υποδοχής για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (letter of acceptance).

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus www.tuc.gr/145.html  μπορείτε να βρείτε:

(1)κανόνες μετακίνησης στo πλαίσιο του ERASMUS+ 

(2)κριτήρια συμμετοχής | προθεσμίες υποβολής

(3)φόρμες προκαταρκτικών αιτήσεων | απαραίτητα δικαιολογητικά

(4)πρότυπο εγγράφου αποδοχής του φορέα υποδοχής (letter of acceptance)

(5)πίνακα αποδεκτών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

(6)λίστα συμφωνιών με πανεπιστήμια υποδοχής (αφορά τις σπουδές)

(7)χρήσιμους συνδέσμους για εύρεση εταιρειών (αφορά την πρακτική). 

(8)διαδικασία αξιολόγησης προκαταρκτικών αιτήσεων 

(9)ύψος και τρόπος χρηματοδότησης της κινητικότητας*

 

Η υποβολή της προκαταρκτικής αίτησης (αρχείο word) και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (αρχεία pdf) γίνεται μέσω email στο erasmus@isc.tuc.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να τη στείλουν με email μαζί με:

1.αναλυτική βαθμολογία και 

2.αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης** της γλώσσας διδασκαλίας στο επίπεδο** που θέτει το πανεπιστήμιο υποδοχής όσον αφορά τις σπουδές ή της γλώσσας εργασίας του φορέα/χώρας όπου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική. (*παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πίνακα με τις συμφωνίες και τον πίνακα αποδεκτών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας). 

3.[μόνο για την πρακτική] έγγραφο αποδοχής του φορέα υποδοχής (αρχείο pdf).

 

Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω έγγραφα δεν γίνεται δεκτή.

Τα έγγραφα 1 & 2 θα πρέπει να είναι αρχεία pdf. Δεν γίνονται δεκτά αρχεία εικόνας ή σκαναρισμένα έγγραφα με κινητή συσκευή.

 

Πληροφορίες: 28210 37470, ώρες εξυπηρέτησης: 10:00-12:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, Γραφείο Erasmus (Kτήριο Ε5.015). 

 

Όσον αφορά τις Σπουδές, οι προθεσμίες αφορούν μόνο την προκαταρκτική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+. Οι προθεσμίες των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Ιδρύματα Υποδοχής του εξωτερικού, μετά την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των προκαταρκτικών αιτήσεων από τους υπεύθυνους Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Υποδοχής και διαφέρουν από Ίδρυμα σε Ίδρυμα. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων γι’ αυτό το σκοπό και είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη αποστολή των αιτήσεων τους. 

 

**Ειδικά για τις σπουδές, αναφορικά με τη χρηματοδότηση, ενημερώνουμε ότι πέραν της κύριας χρηματοδότησης, προβλέπεται προσαύξηση ειδικά για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα.

 

Όσον αφορά την Πρακτική Άσκηση, μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που βρίσκονται στα τελευταία έτη φοίτησής τους. Ειδικά δε για φοιτητές που βρίσκονται λίγο πριν το πτυχίο, μπορούν να συμμετέχουν με την προϋπόθεση να έχει γίνει κατά προτίμηση όχι μόνο η αίτηση, αλλά και η επιλογή των μετακινούμενων για πρακτική άσκηση όσο έχουν ακόμα φοιτητική ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι πρόσφατοι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση όσο είναι ακόμα φοιτητές και η μετακίνησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη του πρώτου έτους από την αποφοίτησή τους και βέβαια πριν τη λήξη του προγράμματος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012