Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ενημέρωση για θέσεις πρακτικής στην εταιρεία MM Barcoding, UK

MM Barcoding, an expanding company located in St Helens, UK, specialized in barcode and labelling equipment is now offering internship vacancies for international students. People who are interested can start immediately. There are internships available in Marketing, HR, Finance, IT and Supply Chain.

If there are any students from the Technical University of Crete currently staying in UK and searching for an internship, please contact the company directly. 

*If you intend to participate in the Erasmus+ Traiineeship Mobility Programme, please contact the Office for more information.

Please find attached the description of the available internships.

If you have any questions, do not hesitate to contact the Human Resources Manager

MM Barcoding Ltd

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012