Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κατάταξη φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2016 - 2017

Επισυνάπτονται οι αξιολογήσεις και η κατάταξη των αιτούντων φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από τους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012