Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη θέσεων κινητικότητας για σπουδές μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού, κατά το εαρινό εξάμηνο 2016-2017, μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (επισυνάπτεται) μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην προκήρυξη (επισυνάπτεται) από σήμερα 19/9/2016 έως και την Παρασκευή 30/9/2016 στο erasmus-plus@isc.tuc.gr (κα Ελευθερία Καραγιάννη). Οι αιτήσεις οι οποίες δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένες, που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι εκπρόθεσμες δεν θα γίνουν αποδεκτές. Ο αριθμός των μετακινούμενων φοιτητών θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ανατρέξουν

  • στην ιστοσελίδα με τις Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες https://www.tuc.gr/5124.html προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις ανά Σχολή για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017
  • στην ιστοσελίδα http://www.tuc.gr/1279.html η οποία περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες καθώς και τα ισχύοντα για τις ευπαθείς ομάδες
  • στην ιστοσελίδα http://www.tuc.gr/5122.html στην οποία υπάρχουν οι προϋποθέσεις μετακίνησης για τους φοιτητές ΑΜΕΑ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ελευθερία Καραγιάννη erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr τηλ. 28210 37416, γραφείο 009 κτήριο Ε5.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012