Διεθνής κινητικότητα Erasmus+ Προκήρυξη για διδασκαλία & επιμόρφωση 2019

Erasmus+ International Credit Mobility Project 2018-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+: ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Σχέδιο 2018-2020 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019

Χανιά 18 /7 /2019

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «ΔιεθνήςΚινητικότητα» (International Credit Mobility), το Πολυτεχνείο Κρήτης δίνει τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα στο προσωπικό να μετακινηθεί σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδασκαλία ή για επιμόρφωση. Η παρούσα προκήρυξη αφορά κινητικότητα προς:

- τοNationalPolytechnicUniversity (NPUA-Yerevan) της Αρμενίας με γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 071 Engineering and Engineering Trades, 0711 Chemical Engineering and processes, 0712 Environment al protection technology.

-  τοYachayTechUniversity (Urcuqui)  του Εκουαδόρ  με γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 071 All Engineering subjects.

- το Jordan University of Science and  Technology (JUST) τηςΙορδανίας  με γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας 071 All Engineering subjects.

- το NationalUniversity-Faculty of Engineering τουΛάοςμε γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 071 Engineering and Engineering Trades, 0711 Chemical Engineering and processes, 0712 Environment al protection technology.

- το SingidunumUniversity (Beligrade) τηςΣερβίαςα. γιαδιδασκαλίαμε γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 071 All Engineering subjects β. γιαεπιμόρφωση

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 28/7/2019
Πληροφορίες γενικά για τη Διεθνή Κινητικότητα: https://www.tuc.gr/index.php?id=7012

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012