Διεθνής κινητικότητα Erasmus+ Προκήρυξη για σπουδές 2019

Erasmus+ International Credit Mobility Project 2018-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+: ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σχέδιο 2018-2020 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019

Χανιά  18/07/2019

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα μέρος της διπλωματικής τους εργασίας για  5 μήνες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στα Παν/μια:


-National Polytechnic University (NPUA-Yerevan) στην Αρμενία, http://www.npua.am >>(μεταπτυχιακοί φοιτητές-υποψήφιοι διδάκτορες)

-University of Science and Technology (JUST) στην Ιορδανία,http://www.just.edu.jo >>(προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες)

-Singidunum University (Beligrade) στην Σερβία,http://eng.singidunum.ac.rs >>(προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες)

 

μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοerasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψη κου Μάρκου Ντουκάκη) από 18/7/2019 έως και  28/7/2019.

Πληροφορίες γενικά για τη Διεθνή Κινητικότητα: https://www.tuc.gr/index.php?id=7012

youtu.be/TPtIZXGCk7o

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012