Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείο για το Ακ. Έτος 2019-2020

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα καθώς και το ποιες έχουν εγκριθεί ή απορριφθεί καθώς και τον λόγο απόρριψης. Η προθεσμία για τυχόν ενστάσεις ισχύει μέχρι τις 4/12/2019. Όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα.

https://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/erasmus/OMILOS/TELIKOS_PINAKAS_KATATAXHS_OMILOS_19-20.pdf

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012