Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείο για το Ακ. Έτος 2019-2020

αποτελέσματα

Στον συνημμένο αρχείο, μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα καθώς και το ποιες έχουν εγκριθεί ή απορριφθεί καθώς και τον λόγο απόρριψης. . Όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί και με προσωπικό μήνυμα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012