Προκήρυξη για συμμετοχή στη Διεθνή Κινητικότητα - ΚΑΝΑΔΑΣ - Σχέδιο 2018-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+: ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Σχέδιο 2018-2020 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020

Χανιά 27/01/2020

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), το Πολυτεχνείο Κρήτης δίνει τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα στο προσωπικό να μετακινηθεί σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδασκαλία.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά κινητικότητα για διδασκαλία στοUniversityWaterloo του Καναδά με γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας 0533 Chemistry. Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ (διδασκαλία) που μπορούν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά κινητικότητα προς:

Waterloo of Canada

1

0533 Chemistry

5 ημέρες

2 ημέρες

7

(επιχορηγούνται και οι 2 ημέρες ταξιδιού)

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 30/01/2020
Πληροφορίες γενικά για τη Διεθνή Κινητικότητα: https://www.tuc.gr/index.php?id=7012

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012