Ενημερωτική Συνάντηση για Πρακτική Άσκηση με το Erasmus+

Ενημερωτική συνάντηση φοιτητών που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό.

Ημερομηνία: 12/02/2020

Αίθουσα : Β1001

Ώρα : 13:30 - 15:00

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012