Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ για φοιτητές - Προκήρυξη για σπουδές εκτός Ευρώπης

   Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές ή (και) για να πραγματοποιήσουν ένα μέρος της διπλωματικής ή της μεταπτυχιακής ή της διδακτορικής τους εργασίας κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στα παρακάτω Πανεπιστήμια:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΘΕΣΕΙΣΚΥΚΛΟΣ*
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Μήνες)   
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (€)
ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ (€/ανά μήνα)

University of KwaZulu Natal (UKZN) στη Νότια Αφρική
www.ukzn.ac.za

13ος3820700
National Polytechnic University (NPUA) στην Αρμενία
polytech.am
21ος,2ος,3ος6275700

University of Chile (UChile) στη Χιλή
www.uchile.cl/english

13ος31500700
National Institute of Technology (ΝΙΤ) στην Ινδία
www.nitjsr.ac.in
13ος3820700

University of Auckland (UoA) στη Νέα Ζηλανδία
www.auckland.ac.nz/en.html

13ος31500700

*ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:    1os- προπτυχιακοί φοιτητές, 2os- μεταπτυχιακοί φοιτητές, 3os- υποψήφιοι διδάκτορες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝΕλάχιστο επίπεδο επάρκειας γλώσσας
University of KwaZulu Natal (UKZN)-Building & Civil Engineering
-Chemical Engineering & processes
-Environmental Protection Technology
Αγγλικά (Β2)
National Polytechnic University (NPUA)-Chemical Engineering and processes
-Environmental Protection Technology
-Materials (glass, paper, plastic, wood)
Αγγλικά (Β1)
University of Chile (UChile)-EnvironmentΙσπανικά (Β1)  ή  Αγγλικά (Β1)
National Institute of Technology (ΝΙΤ)-Electronics and automationΑγγλικά (Β2)
University of Auckland (UoA)

-Engineering and Engineering trades
-Environmental Protection Technology
-Materials (glass, paper, plastic and wood)

Αγγλικά (Β2)

    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένες/οι  φοιτήτριες/ές σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος, είτε για σπουδές, είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες οι οποίοι έχουν μετακινηθεί με μηδενική επιχορήγηση (zero grant). Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψη κου Μάρκου Ντουκάκη) από 14/6/2021 έως και  30/6/2021.
             Πληροφορίες για τη Διεθνή Κινητικότητα: Γραφείο Erasmus (28210 37023), https://www.tuc.gr/index.php?id=7012   

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012