Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση & Διδασκαλία _ Διεθνής Κινητικότητα (Σχέδιο 2018-21)

   Η σχετική προκήρυξη αναρτήθηκε την 3/6/2021, με λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την 11/6/2021. Την 11/6/2021 υποβλήθηκαν 2 αιτήματα. Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Σταυρουλάκης απέσυρε το αίτημά του για το JUST (Ιορδανία), ενώ εγκρίθηκε το αίτημα του Αν. καθηγητή κ. Πέτρου Γκίκα για διδασκαλία στο Yachay Tech University (Εκουαδόρ).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012