Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ενημερωτική Διαδικτυακή συνάντηση για τη Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα Erasmus+

Διαδικτυακή Συνάντηση για τη Πρακτική Άσκηση με το Erasmus+

Με τη παρούσα ανακοίνωση, και εν αναμονή της έκδοσης προκήρυξης για πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακ. έτος 2021-2022, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) ότι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση στις 24/8/2021 στις 11:00 π.μ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom και για τη συμμετοχή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να στείλουν e-mail στο Erasmus-plus@isc.tuc.gr, προκειμένου να λάβουν τον σχετικό σύνδεσμο ο οποίος θα τους αποσταλεί στις 23/8/2021.

Καλές διακοπές...!

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012