Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του ΟΜΙΛΟΥ κινητικότητας του Π.Κ.

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση μέσω του ΟΜΙΛΟΥ Κινητικότητας του Π.Κ.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τρίμηνη πρακτική άσκηση σε φορέα του εξωτερικού, μέσα στο χρονικό διάστημα  από τις 15/11/2021 μέχρι και 30/06/2022, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr (υπόψιν κου Μαραγκουδάκη) από την Δευτέρα  30 Αυγούστου 2021 μέχρι και την Δευτέρα  4  Οκτωβρίου 2021 έως τις 16:00.

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση: Επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς του δημοσίου, αρχιτεκτονικά γραφεία, ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί, Ιδρύματα, ΜΚΟ, Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες/προξενεία), άλλοι οργανισμοί. 

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση: Οι θεσμοί και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα και φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας σε προπτυχιακό επίπεδο, 12 μήνες στο μεταπτυχιακό και 12 μήνες στο διδακτορικό επίπεδο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί ένας φοιτητής είναι 24 μήνες στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες στον μεταπτυχιακό και 12 στον διδακτορικό. Η περίοδος μετακίνησης με μηδενική επιχορήγηση (zero grant), αθροίζεται στο συνολικό επιτρεπτό όριο κινητικότητας.

Για τις επιλέξιμες χώρες και τα ποσά επιχορήγησης δείτε εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=5119

Χρήσιμοι σύνδεσμοι αναφορικά με την Πανδημία (Covid-19): https://www.tuc.gr/index.php?id=12604&L=694

Σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus+  δείτε εδώ: 

1) Την ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας ΙΚΥ: https://bit.ly/3cTC1hq 

2) Την Ιστοσελίδα της Βρετανικής Κυβέρνησης: https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/greece

 

Για ερωτήματα/διευκρινήσεις και υποβολή των αιτήσεων επικοινωνείτε στο erasmus-plus@isc.tuc.gr ή στο 2821037246.

Προσοχή:!
Στο θέμα του e-mail οι αιτούντες να βάζουν την ένδειξη ‘προκήρυξη Ομίλου’ και στο κείμενο του e-mail να αναφέρουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, Σχολή και Α.Μ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012