Παράταση προκήρυξης!_Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη_Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Για όσους δεν πρόλαβαν να ετοιμάσουν την αίτησή τους, θα δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση.

Έτσι λοιπόν... 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το χειμερινό εξάμηνο των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε ευρωπαϊκό συνεργαζόμενο Ίδρυμα, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus@isc.tuc.gr έως και την Παρασκευή 26/3/2021.

Σημειώνουμε ότι:
Ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που θα ισχύουν κατά το διάστημα πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, οι σπουδές μπορούν να υλοποιηθούν μ’έναν από τους παρακάτω τρόπους:
-    μεικτή κινητικότητα: έναρξη των σπουδών εξ αποστάσεως από Ελλάδα και συνέχισή τους με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν,
-    εικονική κινητικότητα: σπουδές εξ αποστάσεως από Ελλάδα,
-    φυσική κινητικότητα: σπουδές με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας θα αναγνωριστούν ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησης της κινητικότητας.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές.

Επισυνάπτονται 1) η αίτηση, (κίνητρα + επιλογή μαθημάτων 2) το βιογραφικό σημείωμα Europass, 3) υπόδειγμα επιστολής 3) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ προκειμένου για πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής (για προπτυχιακούς φοιτητές) ή μέρους της μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές).

Πληροφορίες στο 2821037470 και στο erasmus@isc.tuc.gr  

Πρόγραμμα Erasmus+ Πολυτεχνείου Κρήτης 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012