Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν τρίμηνη πρακτική άσκηση σε φορέα του εξωτερικού, μέσα στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr (υπόψιν κου Μαραγκουδάκη) από την Δευτέρα  29 Μαρτίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή  11 Ιουνίου 2021 έως τις 16:00.

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση: Επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς του δημοσίου, αρχιτεκτονικά γραφεία, ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί, Ιδρύματα, ΜΚΟ, Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες/προξενεία), άλλοι οργανισμοί. 

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση: Οι θεσμοί και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα και φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας σε προπτυχιακό επίπεδο, 12 μήνες στο μεταπτυχιακό και 12 μήνες στο διδακτορικό επίπεδο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί ένας φοιτητής είναι 24 μήνες στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες στον μεταπτυχιακό και 12 στον διδακτορικό. Η περίοδος μετακίνησης με μηδενική επιχορήγηση (zero grant), αθροίζεται στο συνολικό επιτρεπτό όριο κινητικότητας.

Για τις επιλέξιμες χώρες και τα ποσά επιχορήγησης δείτε εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=5119

Χρήσιμοι σύνδεσμοι αναφορικά με την Πανδημία (Covid-19): https://www.tuc.gr/index.php?id=12604&L=694

Σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus+  δείτε εδώ: 

1) Την ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας ΙΚΥ: https://bit.ly/3cTC1hq 

2) Την Ιστοσελίδα της Βρετανικής Κυβέρνησης: https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/greece

 

Επισυνάπτονται: 1) η προκήρυξη, 2) η αίτηση 3) υπόδειγμα CV Europass, 4) Επιστολή Αποδοχής 5) Επιστολή μέλους ΔΕΠ

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012