Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης για σπουδές Erasmus+ χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα αξιολόγησης για μετακίνηση στο εξωτερικό για σπουδές μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι και οι 5 φοιτητές που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση για μετακίνηση.

1.2016010138UNIVERSITAT POLYTECHNICA DE CATALUNYA (UPC BARCELONA TECH)8,18
2. 2018010046UNIVERSITE LILLE 18,05
3. 2018010009CHARLES UNIVERSITY OF PRAGUE7,57
4.2017010117UNIVERSITAT POLYTECHNICA DE CATALUNYA (UPC BARCELONA TECH)7,47
5. 2017010147UNIVERSITE DE STRASBOURG7,41

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι και οι 2 φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση για μετακίνηση.

1.2015050121Polytechnic Institute of Braganca6.85
2.2017050128Polytechnic Institute of Braganca6.84

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι και οι 5 φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση για μετακίνηση.

1.

2018060114

UNIVERSIDAD DE SEVILLA8.112
2.2017060077TECNICO LISBOA 7.985
3.2016060032SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI7.874
4.2016060027SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI7.554
 2020069001La Sapienza Universita di Roma8.912

Υπενθυμίζουμε ότι:

Ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που θα ισχύουν κατά το διάστημα πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, οι σπουδές μπορούν να υλοποιηθούν μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους, εφόσον το αποδέχεται το ίδρυμα υποδοχής:

- μεικτή κινητικότητα: έναρξη των σπουδών εξ αποστάσεως από Ελλάδα και συνέχισή τους με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν (συνιστάται),

εικονική κινητικότητα: σπουδές εξ αποστάσεως από Ελλάδα,

φυσική κινητικότητα: σπουδές με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας θα αναγνωριστούν ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησης της κινητικότητας.

Εξυπηρέτηση φοιτητών: email erasmus@isc.tuc.gr / τηλεφωνικά 2821037470 

Έλενα Παπαδογεωργάκη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012