Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρόσκληση του Indian Institute of Technology Roorkee για συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης

Επισυνάπτεται η πρόσκληση του Indian Institute of Technology Roorkee (ΙΙΤ Roorkee) για συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία μέσω του διεθνούς προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης (28210 37023, erasmus-plus@tuc.gr). Οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία με κάποιο άλλο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το ΙΙΤ Roorkee.

                                            Γραφείο Erasmus

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012