Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διεθνές Πρόγραμμα Erasmus+ (Σχέδιο 2019-22): Προκήρυξη κινητικοτήτων για επιμόρφωση μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σε Μποτσουάνα, ΗΠΑ και Νότια Αφρική

 

                                                                             

  Το διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε κινητικότητες με σκοπό την επιμόρφωση, σε μέλη του προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό: μόνιμοι, ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ) του Π.Κ στα  Ιδρύματα University of Botswana, Rochester Institute of Technology (ΗΠΑ) και University of KwaZulu Natal (Νότια Αφρική). Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο erasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψη κου Μάρκου Ντουκάκη) έως και  την 6/6/2022, με τις διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. Για επιπρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 28210 37023 και στο erasmus-plus@isc.tuc.gr                                                                                                                                                     

                   

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012