Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα προκηρύξεων για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ ( ΚΛΑΣΙΚΗ & ΟΜΙΛΟΣ)

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των προκηρύξεων για πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+, μέσω της ΚΛΑΣΙΚΗΣ κινητικότητας και μέσω του ΟΜΙΛΟΥ Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012