Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα προκηρύξεων (18-10-2021 και 23-11-2021) για σπουδές στα πλαίσια των σχεδίων 2019-22 και 2020-3 της διεθνούς κινητικότητας

Στις προσκλήσεις για σπουδές (προκηρύξεις 18-10-2021 και 23-11-2021) στα πλαίσια της διεθνούς κινητικότητας Erasmus+ κατατέθηκε μια αίτηση από τον κ. Γιώργο Μακάρογλου (ΧΗΜΗΠΕΡ)  και εγκρίθηκε  η κινητικότητά του στο University of Auckland στη Νέα Ζηλανδία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012