Αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών ΜΗΠΕΡ για σπουδές χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+

 

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, οι οποίοι είχαν αιτηθεί να μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Επιλέξιμος είναι ο μοναδικός υποψήφιος.

 

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: 10:00 - 13:00 Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Έλενα Παπαδογεωργάκη
28210 37470 erasmus<στο>isc.tuc[dot]gr 
Ώρες εργασίας: 07:00 – 15:00  | Πρόγραμμα ERASMUS
Κτίριο Ε5, Γραφείο 015 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012