Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων κινητικότητας για διδασκαλία μέσω του Προγράμματος Διεθνούς Κινητικότητας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ107  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Σχέδιο 2017-2019)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019 Χανιά   15 / 5  /2019

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), το Πολυτεχνείο Κρήτης δίνει τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα στο διδακτικό προσωπικό να μετακινηθεί σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδασκαλία. Η παρούσα προκήρυξη αφορά κινητικότητα προς:

- το Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 0531 Chemistry και 0711 Chemical Engineering and Processes

- το Sun-Yat Sen University της Κίνας με γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 0531 Chemistry και 0711 Chemical Engineering and Processes

- το University of Kwazulu της Νοτίου Αφρικής με γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας 071 Engineering and Engineering Trades

- το University of Botswana της Μποτσουάνα με γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας 071 Engineering and Engineering Trades και 0712 Environmental Protection Technology

Η κινητικότητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31/07/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τη συνημμένη προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησής τους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012