Προκήρυξη & ενημερωτική συνάντηση για σπουδές ERASMUS+ στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021_ Προκήρυξη 2020-2021

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το χειμερινό εξάμηνο των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε ευρωπαϊκό συνεργαζόμενο Ίδρυμα μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά και μόνο, την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus@isc.tuc.gr (υπόψιν κας Έλενας Παπαδογεωργάκη) έως και 15/03/2020.  

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 27/02/2020 ΩΡΑ 13:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Β1.003

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές

Επισυνάπτονται 1) η αίτηση, (κίνητρα + επιλογή μαθημάτων 2) το βιογραφικό σημείωμα Europass, 3) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ προκειμένου για πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής φοιτητών στο εξωτερικό 4) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές).

Πρόγραμμα Erasmus+ Πολυτεχνείου Κρήτης

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012