Έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας Erasmus+

Σας ενημερώνουμε ότι:

-  η περίοδος υποβολής αιτήσεων σε όλες τις δημοσιευμένες προκηρύξεις Erasmus+ (πρακτική και σπουδές) συνεχίζεται κανονικά δεδομένου ότι πρόκειται για ηλεκτρονική διαδικασία και ότι ισχύουν οι δημοσιευμένες προθεσμίες ως έχουν.

- η υπηρεσία Erasmus+ λειτουργεί κανονικά όπως και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Ιδρύματός μας, ωστόσο η εξυπηρέτηση του κοινού (φοιτητών και προσωπικού) θα γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά, με e-mail ή κατόπιν συνεννόησης με τηλεδιάσκεψη, τουλάχιστον έως 24/03/2020.

- φοιτητές ή προσωπικό που επιστρέφουν από το εξωτερικό και δη από περιοχές με συνεχιζόμενη τοπική μετάδοση θα πρέπει να παραμείνουν εκτός πολυτεχνειούπολης και να περιορίσουν τις ακαδημαϊκές και μη επαφές τους για περίοδο 14 ημερών παρακολουθώντας την υγεία τους κατά το διάστημα αυτό.

Αν είναι η απαραίτητη η παράδοση εγγράφων και παραστατικών, αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται σε αυτή τη φάση ως σκαναρισμένα έγγραφα και να μας αποστέλλονται στη συνέχεια ταχυδρομικά (εσωτερικό ή μη) αφού έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμβολή σας στην προστασία της υγείας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012