Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

Χανιά, 1/06/2020  

Σε συνέχεια της απόφασης του Ιδρύματός μας για αναστολή των δραστηριοτήτων όλων των δράσεων Erasmus+ 13/03/2020 λόγω της πανδημίας κορονοϊού, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα για τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Εθνική Μονάδα Προγράμματος Erasmus+) καθώς και τα μέτρα που ανακοινώνει η Ελληνική κυβέρνηση για  σταδιακή επανέναρξη των δραστηριοτήτων στην Ελληνική επικράτεια.

Σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Erasmus+ στο Ίδρυμά μας στο εξής, το Πολυτεχνείο Κρήτης αίρει την αναστολή των δραστηριοτήτων όλων των δράσεων Erasmus+ από 1.07.2020 και αποφασίζει:

Α. για την υπολειπόμενη περίοδο ως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

  • επιτρέπει την επανέναρξη όλων των εξερχόμενων κινητικοτήτων φοιτητών και προσωπικού με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα/ιδρύματος υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή υλοποίησή τους από τους μετακινούμενους και σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κατά την περίοδο των προγραμματιζόμενων μετακινήσεων. Στις περιπτώσεις που η κατάσταση στην χώρα υποδοχής δεν επιτρέπει την κινητικότητα με φυσική παρουσία (π.χ. λόγω αναστολής πτήσεων, ισχύος έκτακτων μέτρων κ.τλ.), οι συμμετέχοντες θα μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα/ιδρύματος υποδοχής, να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες εξ αποστάσεως και όταν η κατάσταση το επιτρέψει να τις ολοκληρώσουν με φυσική παρουσία στο εξωτερικό. Τα παραπάνω αφορούν κατά κύριο λόγο την πρακτική άσκηση φοιτητών και τις κινητικότητες προσωπικού για διδασκαλία / επιμόρφωση .
  • επιτρέπει την επανέναρξη όλων των εισερχόμενων κινητικοτήτων φοιτητών και προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή υλοποίησή τους από τους μετακινούμενους και σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κατά την περίοδο των προγραμματιζόμενων μετακινήσεων. Τα παραπάνω αφορούν κατά κύριο πρακτική άσκηση φοιτητών και τις κινητικότητες προσωπικού για επιμόρφωση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Ιδρύματος. 

Β. για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021:

  • για τις εξερχόμενες κινητικότητες, επιτρέπει το συνδυασμό κινητικότητας με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως για την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων εξερχόμενων κινητικοτήτων φοιτητών και προσωπικού , υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδρύματος / φορέα υποδοχής, δεν θα υπάρχει περιορισμός μετακινήσεων από/προς την χώρα υποδοχής και ότι θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή υλοποίησή τους από τους μετακινούμενους, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κατά την περίοδο των προγραμματιζόμενων μετακινήσεων.
  • Όσον αφορά εισερχόμενους φοιτητές και προσωπικό, κινητικότητες για σπουδές και διδασκαλία θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως ενώ κινητικότητες για πρακτική άσκηση και επιμόρφωση θα εξετάζονται ανά περίπτωση.

Το προσωπικό της υπηρεσίας Erasmus+ είναι διαθέσιμο να παράσχει περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις μέσω τηλεφώνου (+30-28210-37246 & +30-28210-37470) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (erasmus@isc.tuc.gr/erasmus-plus@isc.tuc.gr κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+ 

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012