Αξιολόγηση αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση Erasmus+

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στις προκηρύξεις (1.https://bit.ly/3gJxAqt , 2. https://bit.ly/3gOFPSu). Η προθεσμία για τυχόν ενστάσεις ισχύει μέχρι τις 8/6/2020. Όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012