Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Stavanger, Νορβηγία

Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Stavanger, Νορβηγία - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Επιθυμητός Χρόνος Έναρξης: Σεπτέμβριος.  Επιθυμητό διάστημα Πρακτικής Άσκησης: 6 μήνες - 1 έτος

Παροχές: Κάλυψη Στέγασης (UiS covers university accommodation cost up to 5000 NOK/month (average cost of student accommodation: 4500 NOK)

UiS covers a fee for a Norwegian language course (12 weeks x 4 hours every semester).

Internship Offer

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012