Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη για σπουδές σε Αρμενία, Σερβία και Ιορδανία μέσω της Διεθνούς Κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν σπουδές ήμέρος της διπλωματικής τους εργασίας για  5 μήνες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (έως και 31/7/2021) στα Παν/μια:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

National Polytechnic University (NPUA-Yerevan) στην Αρμενίαhttp://www.npua.am

1

 -μεταπτυχιακοί φοιτητές

 -υποψήφιοι διδάκτορες

University of Science and Technology (JUST)    στην Ιορδανίαhttp://www.just.edu.jo

1

 -προπτυχιακοί φοιτητές

 -μεταπτυχιακοί φοιτητές

 -υποψήφιοι διδάκτορες

Singidunum University (Belgrade)                                    στην Σερβίαhttp://eng.singidunum.ac.rs

2

 -προπτυχιακοί φοιτητές

 -μεταπτυχιακοί φοιτητές

 -υποψήφιοι διδάκτορες

 

μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοerasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψη κου Μάρκου Ντουκάκη) από 21/9/2020 έως και  4/10/2020.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα και φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες κινητικότητες στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, και 12 μήνες στον διδακτορικό κύκλο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί με μηδενική επιχορήγηση.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στα 700 ευρώ / μήνα ενώ καλύπτονται και τα έξοδα ταξιδίου με το ποσό των 275 ευρώ.

Ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που θα ισχύουν κατά το διάστημα πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, οι σπουδές μπορούν να υλοποιηθούν μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους:
- μεικτή κινητικότητα: έναρξη των σπουδών εξ αποστάσεως από Ελλάδα και συνέχισή τους με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν (συνιστάται),

- εικονική κινητικότητα: σπουδές εξ αποστάσεως από Ελλάδα,

- φυσική κινητικότητα: σπουδές με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας θα αναγνωριστούν ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησης της κινητικότητας.

Πληροφορίες: Μάρκος Ντουκάκης

erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr τηλ: +30 28210 37023

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012