Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+: ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ σε Μποτσουάνα, Νότια Αφρική, Αρμενία, Χιλή, Ινδία και Νέα Ζηλανδία (Σχέδια 2019-2022 και 2020-3 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης η δυνατότητα σπουδών στα παρακάτω Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σχέδιο

 

Ίδρυμα υποδοχής

 

Ελάχιστο επίπεδο
επάρκειας γλώσσας

 

Θέσεις

 

Κύκλος
σπουδών*

 

Διάρκεια
σπουδών
(μήνες)

 

Κάλυψη
εξόδων
ταξιδιού

Κάλυψη
ατομικών
εξόδων
(ανά μήνα)

 

Λήξη της
κινητικότητας

2019-22University of Botswana
(UB)
www.ub.bw

 

Αγγλικά (Β1)

 

1

 

3ος

 

3

 

820€

 

700€

 

31/7/2022

2019-22University of KwaZulu
Natal, Durban,
South Africa (UKZN)
ukzn.ac.za

 

Αγγλικά (Β2)

 

1

 

3ος

 

3

 

820€

 

700€

 

31/7/2022

2020-3National Polytechnic University (NPUA)
Yerevan, Armenia
polytech.am

 

Αγγλικά (Β1)

 

2

 

1ος  ,2ος 3ος

 

6

 

275€

 

700€

 

31/7/2023

2020-3

University of Chile
(UChile)
www.uchile.cl

 

Αγγλικά (Β1)
ή Ισπανικά (Β1)

 

1

 

3ος

 

3

 

1500€

 

700€

 

31/7/2023

2020-3National Institute of Technology,
Jamshedpur, India (NIT)
www.nitjsr.ac.in

 

Αγγλικά (Β2)

 

1

 

3ος

 

3

 

820€

 

700€

 

31/7/2023

2020-3University of Auckland,
New Zealand (UoA)
www.auckland.ac.nz

 

Αγγλικά (Β2)

 

1

 

3ος

 

3

 

1500€

 

700€

 

31/7/2023

*ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1ος - προπτυχιακοί φοιτητές, 2ος  - μεταπτυχιακοί φοιτητές, 3ος  - υποψήφιοι διδάκτορες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ISCED CODE)
Πληροφορίες
(Ακαδημαϊκό προσωπικό)
Πληροφορίες
(Διεθνές γραφείο)
University of Botswana
(UB)
Chemical Engineering & Processes (0711)
Environmental Protection Technology (0712)
Dr. P.T. Odirile
Department of Civil Engineering:    
ODIRILEP@UB.AC.BW
admissions@mopipi.ub.bw
University of KwaZulu
Natal, Durban,
South Africa (UKZN)
 Building & Civil Engineering (0732)
   Chemical Engineering &   Processes (0711)
   Environmental Protection Technology (0712)

 

Georgios Drosopoulos
Lecturer in Civil Engineering
DrosopoulosG@ukzn.ac.za

 

Mrs Preshantha Reddy
Reddyp@ukzn.ac.za

 

National Polytechnic University (NPUA)Chemical Engineering & Processes (0711)
Environmental Protection Technology (0712)
Materials: glass, paper, plastic, wood (0722)
Prof. Gagik Torosyan Head
of Chembio & Environmental Technologies
Department
gagiktorosyan@polytechnic.am
Department of International Cooperation
and Grant Programs of NPUA
(Mrs Ani Mamikonyan):
animamikonyan@polytechnic.am
University of Chile
(UChile)
Environment (052)Prof. Manuel Amaya Díaz
Dean, Faculty of Architecture and Urbanism
decano@uchilefau.cl
Maria Cristina Fragkou,
Prof. Associated  Department of
Geography Faculty of
Architecture and Urbanism
mariac.fragkou@uchilefau.cl

 

 

Camila Piña Portales
coordinadorconvenios@uchilefau.cl

National Institute of Technology,
Jamshedpur, India (NIT)
Electronics & Automation (0714)Dr. KoushlendraKumar Singh
Assistant Professor
Department of Computer
Science and Engineering
koushlendra.cse@nitjsr.ac.in
Prof. Ram Vinoy Sharma,
Dean, Research and Consultancy
dean.rc@nitjsr.ac.in
 
University of Auckland,
New Zealand (UoA)
Environmental Protection Technology (0712)
Engineering and Engineering trades (071)
Materials: glass, paper, plastic and wood (0722)

 

Associate Dean
International-Faculty of Engineering
p.roop@auckland.ac.nz

Mr. Ryan Gamon
r.gamon@auckland.ac.nz

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: μέχρι και την 22/11/2021

 Επισημάνσεις
-Κάθε ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να επιλέξει μέχρι 3 διεθνή Ιδρύματα, τα οποία δηλώνονται στην αίτηση κατά σειρά προτεραιότητας.
-Ενόψει των απρόβλεπτων επιβαλλόμενων μέτρων κατά του ιού, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τις περιόδους των σπουδών τους δια της φυσικής τους παρουσίας, όποτε αυτό είναι επιτρεπτό. Σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα σπουδών εξ’ αποστάσεως, με μηδενική επιχορήγηση. Υπό αυτές τις συνθήκες αβεβαιότητας για τον ακριβή προγραμματισμό των κινητικοτήτων, οι αιτούντες καλούνται να προσδιορίσουν τα εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 2022 και 2023 που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους στα διεθνή Ιδρύματα. Σε κάθε περίπτωση, οι κινητικότητες για σπουδές πρέπει να έχουν διεξαχθεί μέχρι τη λήξη των σχεδίων κινητικότητας 2019-22 και 2020-3. Οι κινητικότητες  για τα δύο Ιδρύματα του σχεδίου 2019-22 (Universities of Botswana & KwaZulu) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31-7-2022, ενώ για τα υπόλοιπα (σχέδιο 2020-3) μέχρι την 31-7-2023.
-Το NPUA στην Αρμενία είναι το μοναδικό Ίδρυμα για το οποίο προβλέπονται κινητικότητες διάρκειας 6 μηνών για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκτός από διδακτορικούς φοιτητές που προβλέπονται για τα υπόλοιπα ιδρύματα. Οι ενδιαφερόμενοι για το NPUA που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μόνο μαθήματα κατά το εαρινό εξάμηνο, θα πρέπει να ενημερωθούν για τη λίστα των προσφερόμενων μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα από την ιστοσελίδα:  polytech.am/en/edu/chemical-technology/
Όσοι/ες εκτός από την παρακολούθηση μαθημάτων επιθυμούν να εκπονήσουν μέρος της διπλωματικής εργασίας  ή όσοι ενδιαφέρονται για την εκπόνηση μέρους της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής στο NPUA, πρέπει να τηρήσουν την ακόλουθη διαδικασία που προβλέπεται για όσους/ες επιθυμούν να διεξάγουν μέρος της διδακτορικής διατριβής στα υπόλοιπα Ιδρύματα.
- Οι κινητικότητες διάρκειας 3 μηνών στα υπόλοιπα Ιδρύματα, αφορούν μόνο όσους/ες ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της διδακτορικής τους έρευνας. Για την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής απαιτείται πρότερη  επικοινωνία των ιδίων (σε συνεννόηση και τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ του Π.Κ) με τα διεθνή ιδρύματα, για τη διερεύνηση της δυνατότητας εκπόνησης της διατριβής τους και για τον ορισμό συν-επιβλεπόντων καθηγητών σε κάθε Ίδρυμα υποδοχής. Το θέμα της διατριβής και ο συν-επιβλέπων από κάθε ίδρυμα υποδοχής, δηλώνονται στο αίτημα συμμετοχής, καθώς και στην γνωμοδότηση του επιβλέποντα μέλους ΔΕΠ για την εκπόνηση της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας (NPUA) ή της διδακτορικής διατριβής (UB, UKZN, NPUA, UChile, NIT, UoA) των αιτούντων.
- Λόγω των ινδουιστικών εορτών Dushahara (για τη νίκη του φωτός επί του σκότους) και Diwali (για τη νίκη του καλού επί του κακού) στην Ινδία, το ΝΙΤ μπορεί να δεχθεί υποψήφιους διδάκτορες του Πολυτεχνείου Κρήτης από τις αρχές του επόμενου έτους (2022).

   Δικαίωμα συμμετοχής/ είδη κινητικοτήτων
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες/οι παρακολουθούν προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν στο ίδιο πρόγραμμα για σπουδές ή πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες κινητικότητες στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και 12 μήνες στον διδακτορικό κύκλο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει για όσους/ες έχουν μετακινηθεί με μηδενική επιχορήγηση.
Ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες και τα ισχύοντα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού για το διάστημα της κινητικότητας, οι σπουδές μπορούν να υλοποιηθούν μ’ έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
-Φυσική κινητικότητα: Σπουδές με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής.
-Μεικτή κινητικότητα: Έναρξη των σπουδών εξ αποστάσεως από Ελλάδα και συνέχισή τους με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα Υποδοχής, όταν τα επιβαλλόμενα μέτρα κατά του ιού το επιτρέπουν.
-Εικονική κινητικότητα: Σπουδές εξ αποστάσεως από την Ελλάδα.  
   Τα επιχορηγούμενα ποσά για τη φυσική κινητικότητα ή για την περίοδο της φυσικής κινητικότητας στην μεικτή κινητικότητα αναγράφονται στον πρώτο πίνακα. Επισημαίνεται ότι η περίοδος της εικονικής κινητικότητας δεν επιχορηγείται. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας θα αναγνωριστούν ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής της.
   Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτημάτων και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτημάτων αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. Τα απαιτούμενα έγγραφα επισυνάπτονται στα «Σχετικά Αρχεία».


   Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο

erasmus-plus@isc.tuc.gr  από 18/10/2021 έως και  22/11/2021.  
Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus (Ε5.016), Μάρκος Ντουκάκης,  τηλ: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr
Πληροφορίες γενικά για τη Διεθνή Κινητικότητα:  www.tuc.gr/index.php

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012